NJBB Afdeling 5

Sinds zaterdag 1 oktober loopt in het hele land de NPC editie 2016-2017. Deze keer met uitbreiding van een 3e, 4e, 5e en 6e Divisie.

Laatste bijwerking
18-10-2016
De websitebeheerder

Welkom op de website van afdeling 05

Bezoekersteller sinds dec. 2007

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (verder NJBB) telt, verdeeld over 210 aangesloten verenigingen, ruim 17.000 leden.
Is de NJBB de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse verenigingen, dan is de FIPJP dat voor alle landelijke bonden van de wereld.

De bond heeft Nederland opgedeeld in 13 afdelingen.
Zie overzichtskaart afdelingen
(pdf-bestand).
Afdeling 05 vertegenwoordigt hierin 20 verenigingen van een regio waartoe zo'n 44 gemeentes behoren. Met circa 1900 leden is de afdeling een van de grotere van Nederland.
De 13 landelijke afdelingen zijn op hun beurt weer geclusterd in 4 zones, te weten A, B, C en D.
Afdeling 05 is samen met de afdelingen 14 en 16 ingedeeld in zone D.
Zie overzichtskaart zones
(pdf-bestand).

Het beleid van de afdeling wordt uiteindelijk bepaald door de verenigingen in twee centrale vergaderingen, die meestal in de maanden april en november worden gehouden.
Alle verenigingen zijn gerechtigd om met 2 afgevaardigden deel te nemen aan deze vergaderingen.
Tijdens deze vergaderingen worden naast het eigen beleid ook de besluiten dan wel voorstellen van het NJBB bestuur geŽvalueerd en besproken.
Dit laatste om de mening van de afdeling weer te kunnen geven op de eveneens twee halfjaarlijkse te houden algemene vergaderingen van de NJBB, .
Op deze twee Bondsvergaderingen, gewoonlijk in de maanden april en november, wordt de afdeling geacht met twee vertegenwoordigende leden aanwezig te zijn.
Elk lid van een vereniging kan kenbaar maken om als vertegenwoordiger van de afdeling op een Bondsvergadering aanwezig te willen zijn.
Voor alle info rond de bondsstructuur zie de statuten van de NJBB.

NJBB Afdeling 5 | Mededelingen | Verenigingen | Lidmaatschap | Bestuur | Competities en
hun reglementen | Toernooikalender | Uitslagen | Jeugd | Foto's